منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36224
شماره مدرک : ‮‭۱۳۰‬ن‬
عنوان : فصلنامه اندیشه و رفتار - مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۳‬: انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
عنوان جدید (پیایند) : مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳-۱‬ )‮‭۱۳۷۳/۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۷۴/۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۷۴/۲‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۷۵/۲‬ ؛ ضمیمه ‮‭۹‬ و‮‭۱۰‬ + ( ضمیمه +‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۷۶/۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۳‬،( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۷۷/۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۴‬،( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۷۸/۵‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۵‬،( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۷۹/۶‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۰/۷‬؛ضمیمه شماره ‮‭۴‬ +( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۷‬؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۲/۹‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۹‬؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬، ‮‭۲‬، ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۷۹/۵‬؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۷‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۸‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۵۷موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۵۸موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟