منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36226
شماره مدرک : ‮‭۱۳۲‬ن‬
عنوان : فصلنامه بیماریهای پوست - ارگان رسمی انجمن متخصصین بیماریهای پوست
وضعيت نشر : ، پائیز ‮‭۱۳۷۶‬: انجمن متخصصین پوست و آمیزشی ایران.
نوبت انتشار : فصلنانه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۶/۱‬ ؛ ( ‮‭۳-۴‬ )‮‭۱‬،( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۷۷/۲‬ ؛ ( ‮‭۳-۴‬ )‮‭۲‬،( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۸/۳‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۴‬،( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۷۹/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۴‬ )‮‭۱۳۷۹/۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۰/۴‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۰/۵‬ ؛( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۱/۵‬ ؛( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۱/۶‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۲/۶‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۲/۷‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۳/۷‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۸‬ ؛ ( ‮‭۴-۶‬ )‮‭۱۳۸۴/۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۹‬ ؛ ( ‮‭۴‬، ‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۰‬؛ کتابخانه مرکزی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۶۱موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۶۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟