رکورد قبلیرکورد بعدی

" فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری "


نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36229
شماره مدرک : ‮‭۱۳۵‬ن‬
عنوان : فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۸‬پژوهشکده ابن سینا.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۸/۱‬ ؛ ( ‮‭۳-۵‬ )‮‭۱۳۷۹/۲‬ ؛ ( ‮‭۶-۸‬ )‮‭۱۳۸۰/۲‬ ؛ ( ‮‭۹‬ )‮‭۱۳۸۰/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۰-۱۲‬ )‮‭۱۳۸۱/۳‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۱/۴‬ ؛ ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۴‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۲/۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۵‬ ؛ ( ‮‭۳-۵‬ )‮‭۱۳۸۴/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۷‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۶/۸‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۹‬ ؛ ( ‮‭۴‬ ،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۰‬ ؛( ‮‭۴‬ ،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۱‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۶۷موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۶۸موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟