منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36236
شماره مدرک : ‮‭۱۴۲‬ن‬
عنوان : فصلنامه تامین اجتماعی
وضعيت نشر : ، تابستان ‮‭۱۳۷۸‬: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۸/۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۹/۲‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۰/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۱‬،‮‭۱۰‬ )‮‭۱۳۸۱/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۵‬،‮‭۱۴‬،‮‭۱۲‬ )‮‭۱۳۸۲/۵‬ ؛ ( ‮‭۱۶-۱۹‬ )‮‭۱۳۸۳/۶‬ ؛ ( ‮‭۲۲‬،‮‭۲۱‬،‮‭۲۰‬ )‮‭۱۳۸۴/۷‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۸۱موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۲۸۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟