منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36250
شماره مدرک : ‮‭۱۵۶‬ن‬
عنوان : فصلنامه کتاب - نشریه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۶۹‬: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۶۹/۱‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۰/۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۱/۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۲/۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۳/۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۴/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۵/۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۶/۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۷/۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۱۰‬؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۹/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۴‬؛( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۹/۲۱‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۰۹موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۱۰موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟