منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36254
شماره مدرک : ‮‭۱۶۰‬ن‬
عنوان : دو ماه نامه علمی - پژوهشی فیض
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۶‬: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان.
عنوان قبلي (پيايند) : فیض - فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
نوبت انتشار : دوماه نامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۴-۱‬ )‮‭۱۳۷۶/۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۷/۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۹/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۷-۲۰‬ )‮‭۱۳۸۰//۵‬؛ ( ‮‭۲۱-۲۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۶‬ ؛ ( ‮‭۲۵-۲۸‬ )‮‭۱۳۸۲/۷‬ ؛ ( ‮‭۲۹-۳۲‬ )‮‭۱۳۸۳/۸‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۴/۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۰‬ ؛ ویژه نامه شماره ‮‭۱‬ مرکز تحقیقات تروما + ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۱‬ ؛ ( ( ویژه نامه مرکز تحقیقات تروما زمستان ‮‭۸۷‬ ) ‮‭۵‬،‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۵‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۳-۶‬ )‮‭۱۳۹۱/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۳-۶‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۲/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۹۳/۱۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۹۴/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۴‬ )‮‭۱۳۹۴/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۹۵/۲۰‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۱۷موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۱۸موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟