منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36255
شماره مدرک : ‮‭۱۶۱‬ن‬
عنوان : کاپا
وضعيت نشر : ، شهریور ‮‭۱۳۷۴‬: انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران.
نوبت انتشار : ماهانه
يادداشت : فارسی