رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاما "


نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36256
شماره مدرک : ‮‭۱۶۲‬ن‬
عنوان : کاما
نوبت انتشار : ماهنامه
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۲‬ )‮‭۱۳۷۹/۱‬ ؛ ( ‮‭۳-۱۳‬ )‮‭۱۳۸۰/۲‬ ؛ ( ‮‭۲۳-۲۴‬،‮‭۱۴-۱۸‬ )‮‭۱۳۸۱/۳‬ ؛ ( ‮‭۲۶‬،‮‭۲۵‬ )‮‭۱۳۸۲/۴‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۲۱موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۲۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟