منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36258
شماره مدرک : ‮‭۱۶۴‬ن‬
عنوان : کتابداری - نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۴۵‬: دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
نوبت انتشار : شش ماه یکبار
يادداشت : فارسی همراه با چکیده انگلیسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳۹‬ )‮‭۱۳۶۸/۲۳‬ ؛ ( ‮‭۴۱‬ )‮‭۱۳۶۹/۲۴‬ ؛ ( ‮‭۲۴-۲۵‬ )‮‭۱۳۷۵/۳۰‬ ؛ ( ‮‭۲۶-۲۷‬ )‮‭۱۳۷۶/۳۱‬/( ‮‭۲۸-۲۹‬ )‮‭۱۳۷۷/۳۲‬ ؛ ( ‮‭۳۰-۳۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۳۳‬ ؛( ‮‭۳۵‬ )‮‭۱۳۷۹/۳۴‬ ؛ ( ‮‭۳۷‬،‮‭۳۶‬ )‮‭۱۳۸۰/۳۵‬؛ کتابخانه مرکزی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۲۵موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۲۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟