منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36263
شماره مدرک : ‮‭۱۶۹‬ن‬
عنوان : کومش
وضعيت نشر : مرکز چاپ و نشردانشگاه علوم پزشکی سمنان.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۷۹/۲‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۰/۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۳‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۱/۳‬ ؛ ( ‮‭۳-۵‬ )‮‭۱۳۸۲/۴‬( شماره ‮‭۵‬ ویژه آموزش پزشکی ) ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۳/۵‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۶‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۴/۶‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۴/۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۸۵/۸‬ ؛ ( ‮‭۴‬، ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۶/۸‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۹‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۱‬؛ ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۲‬؛ ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۲‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۳۵موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۳۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟