منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36267
شماره مدرک : ‮‭۱۷۳‬ن‬
عنوان : گزیده ای از تازه های پزشکی - بیماری های داخلی و کودکان
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۴‬: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
عنوان قبلي (پيايند) : گزیده ای از تازه های پزشکی - بیماری های داخلی و اطفال
نوبت انتشار : دو ماهانه
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۷۷/۴‬ ؛ ( ‮‭۴-۵‬ )‮‭۱۳۷۸/۴‬ ؛ ( ‮‭۵-۶‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۵‬،( ‮‭۳۲‬،‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۷۹/۶‬ ؛ ( ‮‭۳۴-۳۶‬ )‮‭۱۳۸۰/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۰/۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۱/۸‬ ؛ ( ‮‭۴-۶‬ )‮‭۱۳۸۲/۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۹‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬ )‮‭۱۳۸۳/۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬ ،‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬ ،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۴-۶‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۶‬ )‮‭۵۱/۹۸۳۱‬ ؛ ( ‮‭۶-۱‬ )۶۱/۹۸۳۱؛ ( ۹۸‬،‮‭۹۵‬ )‮‭۶۱/۰۹۳۱‬ ؛( ‮‭۳-۲ )‮‭۷۱/۰۹۳۱ ؛ ( ‮‭۶‬ )‮‭۷۱/۱۹۳۱‬ ؛( ‮‭۲-۱‬ )‮‭۸۱/۱۹۳۱ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬ )‮‭۸۱/۲۹۳۱‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۹۱/۲۹۳۱‬ ؛ ( ۶-۴‬ )‮‭۹۱/۳۹۳۱ ؛ ( ‮۳-۱‬ )‮‭۰۲/۳۹۳۱‬ ؛( ‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۴‬ )‮‭۰۲/۴۹۳۱‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۲/۴۹۳۱‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۴‬ )‮‭۱۲/۵۹۳۱‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۴۳موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۴۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟