منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36268
شماره مدرک : ‮‭۱۷۴‬ن‬
عنوان : گزیده ای از تازه های پزشکی - جراحی عمومی و تخصصی
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۸‬: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
نوبت انتشار : دو ماهانه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۶‬،‮‭۱-۵‬ )‮‭۱۳۷۸/۱‬ ؛ ( ‮‭۷-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۹/۲‬ + فهرست الفبایی مقالات سال دوم فروردین ‮‭۷۹‬-بهمن‮‭۷۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۰/۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۱/۴‬ + فهرست الفبائیمقالات سال سوم فروردین ‮‭۸۰‬-بهمن‮‭۸۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۲/۵‬ +فهرست الفبایی مقالات سال پنجم فروردین ‮‭۸۲‬-بهمن ‮‭۸۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۳/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۴/۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۵/۸‬ + فهرست الفبایی مقالات سال هشتم فروردین ‮‭۸۵‬-بهمن‮‭۸۵‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬ ،‮‭۴‬، ‮‭۳‬ ،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۹‬ + فهرست الفبایی مقالات سال نهم فروردین ‮‭۸۶‬-بهمن‮‭۱۳۸۶‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۳‬، ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۱‬ + فهرست الفبایی مقالات سال دهم فروردین-بهمن‮‭۸۷‬ + فهرست الفبایی مقالات سال یازدهم فروردین-بهمن‮‭۸۸‬ ) ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۲‬؛ ( ‮‭۵‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۳‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۴۵موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۴۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟