منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36272
شماره مدرک : ‮‭۱۷۸‬ن‬
عنوان : گوارش، فصلنامه- نشریه علمی انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
وضعيت نشر : انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران، ، تیر ‮‭۱۳۷۵‬.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
تعداد در دوره : ۴
دسترسي و محل الکترونيکي : govaresh@iagh.org
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۷۵‬ ؛ ( ‮‭۷-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۶‬ ؛ ( ‮‭۱۳-۱۸‬ )‮‭۱۳۷۷‬ ؛ ( ‮‭۱۹-۲۶‬ )‮‭۱۳۷۸‬ ؛ ( ‮‭۲۹-۳۰‬،‮‭۲۷-۲۸‬ )‮‭۱۳۷۹/۵‬ ؛ ( ‮‭۳۱-۳۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۶‬ ؛ ( ‮‭۳۵-۴۱‬ )‮‭۱۳۸۱/۶‬ ؛ ( ‮‭۴۲-۴۳‬ )‮‭۱۳۸۲/۸‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۴‬ ،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۲‬+ ویژه نامه پاییز‮‭۱۳۸۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۳‬ + ویژه نامه پاییز‮‭۱۳۸۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۴‬؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۶‬ ؛( ‮‭۴‬،‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۹۱/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۹۲/۱۸‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۴/۲۰‬ ؛ ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۹۵/۲۱‬؛ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۵۳موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۵۴موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟