منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36279
شماره مدرک : ‮‭۱۸۵‬ن‬
عنوان : ماهنامه خبری دانشگاه تربیت مدرس
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۰-۷۱‬: دانشگاه تربیت مدرس، اداره کل روابط عمومی.
عنوان قبلي (پيايند) : تا شماره( ‮‭۱۴‬ )‮‭۱۳۷۲‬: خبرنامه دانشگاه تربیت مدرس ؛ تا ‮‭۱۳۷۴‬: نشریه دانشگاه تربیت مدرس
نوبت انتشار : ماهانه
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱۲-۱۶‬ )‮‭۱۳۷۲‬ ؛ ( ‮‭۱۷-۲۱‬ )‮‭۱۳۷۳‬ ؛ ( ‮‭۲۴‬،‮‭۲۲‬ )‮‭۱۳۷۴‬ ؛ ( ‮‭۳۳‬،‮‭۳۲‬،‮‭۳۰‬،‮‭۲۹‬،‮‭۲۵-۲۷‬ )‮‭۱۳۷۵‬ ؛ ( ‮‭۳۶-۳۸‬ )‮‭۱۳۷۶‬ ؛ ( ‮‭۳۴‬،‮‭۳۳‬،‮‭۳۰‬،‮‭۲۶‬ )‮‭۱۳۷۹‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۶۶موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۶۷موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟