منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36284
شماره مدرک : ‮‭۱۹۰‬ن‬
عنوان : ماهنامه شبکه
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۷‬: هرمز پوررستمی.
نوبت انتشار : ماهانه
يادداشت : این مجله در بخش کامپیوتر کتابخانه نگهداری می شود
: فارسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۷۷/۱‬ ؛ ( ‮‭۱۱‬ )‮‭۱۳۷۸/۱‬ ؛ ( ‮‭۱۲-۱۸‬ )‮‭۱۳۸۰/۴‬ ؛ ( ‮‭۲۱-۳۱‬،‮‭۱۹‬ )‮‭۱۳۸۱/۵‬ ؛ ( ‮‭۳۸-۴۱‬،‮‭۳۶‬،‮‭۳۲-۳۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۶‬ ؛ ( ‮‭۴۲-۵۲‬ )‮‭۱۳۸۳/۷‬ ؛ ( ‮‭۶۰‬،‮‭۵۳-۵۸‬ )‮‭۱۳۸۴/۸‬ ؛ ( ضمیمه شماره ‮‭۹۲‬ ،ضمیمه شماره ‮‭۸۹‬ )‮‭۱۳۸۷‬ ؛ ( ضمیمه شماره ‮‭۱۵۷‬ )/‮‭۱۳۹۳‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران ( بخش کامپیوتر )
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۷۶موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۷۷موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟