منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36285
شماره مدرک : ‮‭۱۹۱‬ن‬
عنوان : ماهنامه کامپیوتری رایانه
وضعيت نشر : ، آبان ‮‭۱۳۶۹‬: ابوالفضل ذوالفقاری.
نوبت انتشار : نه شماره در سال
يادداشت : این مجله در بخش کامپیوتر کتابخانه نگهداری می شود
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۴۰‬ )‮‭۱۳۷۳/۵‬ ؛ ( ‮‭۵۶-۶۳‬ )‮‭۱۳۷۵/۷‬ ؛ ( ‮‭۶۴-۷۲‬ )‮‭۱۳۷۶/۷‬ ؛ ( ‮‭۷۴-۸۱‬ )‮‭۸‬،( ‮‭۷۳‬ )‮‭۱۳۷۷/۷‬ ؛( ‮‭۸۲-۸۹‬ )‮‭۹‬،( ‮‭۹۰-۹۱‬ )‮‭۱۳۷۸/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۹۲-۹۴‬ )‮‭۱۰‬،( ‮‭۹۵-۹۸‬ )‮‭۱۳۷۹/۱۱‬/( ‮‭۱۱۹‬ )‮‭۱۳۸۱/۱۳‬؛( ‮‭۱۳۰‬،‮‭۱۲۰-۱۲۸‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۱۳۲-۱۳۹‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۱۴۰‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۱۴۱-۱۵۰‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۱۵۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۱۵۹‬،‮‭۱۵۲-۱۵۵‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۱۶۷‬،‮‭۱۶۴‬،‮‭۱۶۳‬ ،‮‭۱۶۲‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۸‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران ( بخش کامپیوتر )
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۷۸موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۷۹موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟