منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36287
شماره مدرک : ‮‭۱۹۳‬ن‬
عنوان : مجله آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۵۹‬: انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۶۴/۵‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۶۵/۶‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬ )‮‭۱۳۶۶/۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۱/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۲/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۳/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۴/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۵/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۶/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۷/۱۸‬ ؛ ( ‮‭۳۲‬،‮‭۳۱‬،‮‭۱-۲-۳‬ )‮‭۱۳۷۹/۲۰‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۲۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۲۲‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۲/۲۳‬؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۲۵‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۲۶‬ ؛ ضمیمه رنگی + ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۲۷‬ ؛ ضمیمه رنگی + ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۲۸‬ ؛ ( ‮‭۴‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۲۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۳۰‬؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۸/۳۰‬؛ ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۳۱‬؛( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۹/۳۲‬؛ ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۹۰/۳۳‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۸۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۸۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟