منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36291
شماره مدرک : ‮‭۱۹۷‬ن‬
عنوان : مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۹‬: مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۹/۱‬ ؛ ( ‮‭۷‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۰‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۱‬+ضمیمه شماره‮‭۴‬ ؛( ‮‭۹-۱۰‬ )‮‭۱۳۸۲‬+ ویژه نامه شماره ‮‭۱۰‬ ؛ ( ‮‭۱۲‬،‮‭۱۱‬ )‮‭۱۳۸۳‬ ؛( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۸۴/۵‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۶‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۷‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۲‬ بصورت سی دی )‮‭۱۳۸۸/۱۰‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۹۰موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۳۹۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟