منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36296
شماره مدرک : ‮‭۲۰۲‬ن‬
عنوان : مجله پزشکی ارومیه - مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
وضعيت نشر : ، پائیز ‮‭۱۳۶۹‬: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
عنوان قبلي (پيايند) : مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی همراه با خلاصه انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۶۹/۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۰/۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۱/۳‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۲/۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۳/۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۴/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۵/۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۶/۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۷/۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۹/۱۱‬ ؛ ( خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری تحقیقات سرطان ‮‭۲۵-۲۸‬ اردیبهشت،‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۱۳‬؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۲۰‬ ؛ ( ‮‭۱-۵‬ )‮‭۱۳۸۹/۲۱‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۲۲‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۱/۲۳‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۰۰موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۰۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟