منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36297
شماره مدرک : ‮‭۲۰۳‬ن‬
عنوان : مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده پزشکی.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : انگلیسی / فارسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱۳-۱۴‬ )‮‭۱۳۷۱/۳۳‬ ؛ ( ‮‭۱۹-۲۰‬ )‮‭۱۳۷۲/۳۴‬ ؛ ( ‮‭۲۵-۲۸‬ )‮‭۲۹‬،( ‮‭۲۹‬ )‮‭۱۳۷۵/۳۷‬ ؛ ( ‮‭۴۱-۴۲‬ )‮‭۱۳۷۸/۴۰‬ ؛ ( ‮‭۵۱‬،‮‭۴۹‬ )‮‭۱۳۸۰/۴۲‬ ؛ ( ضممیه+‮‭۵۹‬،‮‭۵۶‬،‮‭۵۳‬ )‮‭۱۳۸۱/۴۳‬ ؛( ‮‭۶۰‬ )‮‭۱۳۸۲/۴۴‬ ؛ ( ‮‭۶۱-۶۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۴۵‬؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۲۷‬ ؛ ( ‮‭۴‬، ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۲۸‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۲۹‬ ؛ ( ‮‭۴‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۳۰‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۸/۳۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۹/۳۲‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۰۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۰۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟