منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36307
شماره مدرک : ‮‭۲۱۳‬ن‬
عنوان : مجله دانشکده پزشکی اصفهان
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۶۱‬: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
نوبت انتشار : نامنظم
يادداشت : تا سال ‮‭۱۳۶۸‬= فصلنامه
: فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۶۱/۱‬ ؛ ( ‮‭۵-۸‬ )‮‭۱۳۶۲/۲‬ ؛ ( ‮‭۹-۱۱‬ )‮‭۱۳۶۳/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۳-۱۶‬ )‮‭۱۳۶۴/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۷-۲۰‬ )‮‭۱۳۶۵/۵‬ ؛ ( ‮‭۲۱-۲۴‬ )‮‭۱۳۶۶/۶‬ ؛ ( ‮‭۲۵-۲۸‬ )‮‭۱۳۶۷/۷‬ ؛ ( ‮‭۲۹-۳۱‬ )‮‭۱۳۶۸/۸‬ ؛ ( ‮‭۳۲-۳۳‬ )‮‭۱۳۷۰/۹‬ ؛ ( ‮‭۳۵-۳۴‬ )‮‭۱۳۷۱/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۳۶‬ )‮‭۱۳۷۲/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۳۹‬ )‮‭۱۳۷۲/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۴۰-۴۲‬ )‮‭۱۳۷۴/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۴۳‬،‮‭۴۵‬ )‮‭۱۳۷۵/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۴۸‬،‮‭۴۶‬ )‮‭۱۳۷۶/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۵۱-۵۳‬ )‮‭۱۳۷۷/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۵۴-۵۶‬ )‮‭۱۳۷۸/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۵۷-۶۰‬ )‮‭۱۳۷۹/۱۸‬ ؛ ( ‮‭۶۱-۶۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۶۶-۶۹‬ )‮‭۱۳۸۱/۲۰‬ ؛ ( ‮‭۷۱‬،‮‭۷۰‬ )‮‭۱۳۸۲/۲۱‬ ؛ ( ‮‭۷۲-۷۵‬ )‮‭۱۳۸۳/۲۲‬؛ ‮‭۷۶-۷۷‬ ض( ‮‭۷۶-۷۹‬ )‮‭۱۳۸۴/۲۳‬ ؛ ( ‮‭۸۳‬ ،‮‭۸۲‬ ،‮‭۸۱‬،‮‭۸۰‬ )‮‭۱۳۸۵/۲۴‬ ؛ ( ‮‭۸۷‬، ‮‭۸۶‬، ‮‭۸۵‬،‮‭۸۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۲۵‬ ؛ ( ‮‭۹۱‬_‮‭۸۸‬ )‮‭۶۲/۷۶۳۱‬ ؛ (۱۰۲-۹۲ )‮‭۷۲/۸۸۳۱‬ ؛ ؛ ( ‮‭۶۱۱-۴۰۱‬ )۸۲/۹۸۳۱ ؛؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۲۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۲۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟