منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36308
شماره مدرک : ‮‭۲۱۴‬ن‬
عنوان : مجله دانشکده پزشکی تهران
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۲۳‬: معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۷-۱۰‬ )‮‭۱۳۵۹/۳۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۱۰‬ )‮‭۱۳۶۰/۳۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۱/۳۸‬ ؛ ( ‮‭۵-۶‬ )‮‭۱/۴۰‬ ؛ ( ‮‭۷-۸‬ )‮‭۱۳۶۴/۴۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۶۵/۴۲‬ ؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۱۳۶۶/۴۳‬ ؛ ( خرداد-تیر )‮‭۱۳۶۷‬ ؛ ( شهریور )‮‭۱۳۶۸‬ ؛ ( فروردین-اردیبهشت )‮‭۱۳۶۹‬ ؛ ( مهر-آبان )‮‭۱۳۷۰‬ ؛ ( فروردین-اردیبهشت )‮‭۱۳۷۱‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۲/۵۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۷۳/۵۲‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۹/۵۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۹/۵۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۰/۵۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۶۰‬ ؛ ( ‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۲/۶۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۸۳/۶۲‬ ؛ ( ‮‭۸-۱۲‬،‮‭۱-۶‬ )‮‭۱۳۸۴/۶۳‬ ؛ ( ‮‭۱۲‬ ،‮‭۱۱‬ ،‮‭۱۰‬، ‮‭۹‬،‮‭۸‬،‮‭۷‬ ،‮‭۶‬، ‮‭۵‬،‮‭۴‬ ،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۶۴‬ ؛ ( ‮‭۱۲‬،‮‭۱۱‬،‮‭۱۰‬،‮‭۹‬،‮‭۸‬،‮‭۷‬،‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۵۶/۶۸۳۱‬ + ویژه نامه ‮‭۳‬ + ویژه نامه ‮‭۲‬ ؛ ( ‮‭۵‬،‮‭۴‬، ‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۶۶/۷۸۳۱
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۲۴موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۲۵موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟