منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36312
شماره مدرک : ‮‭۲۱۸‬ن‬
عنوان : مجله دانشکده پزشکی مشهد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : شماره ‮‭۵۴‬ این مجله زمستان سال ‮‭۱۳۷۷‬ انتشار یافته است
: فارسی همراه با خلاصه انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱۸‬ )‮‭۱۳۶۵/۲۹‬ ؛ ( ‮‭۳۶-۳۷‬ )‮‭۱۳۷۰/۳۴‬ ؛ ( ‮‭۴۰-۴۲‬ )‮‭۱۳۷۱/۳۵‬ ؛ ( ‮‭۴۳-۴۵‬ )‮‭۱۳۷۲/۳۶‬ ؛ ( ‮‭۴۸-۵۰‬ )‮‭۱۳۷۴/۳۸‬ ؛ ( ‮‭۵۱-۵۴‬ )‮‭۱۳۷۵/۳۹‬ ؛ ( ‮‭۵۸-۵۵‬ )‮‭۱۳۷۶/۴۰‬ ؛ ( ‮‭۶۲‬ )‮‭۱۳۷۷/۴۱‬ ؛( ‮‭۶۵‬ )‮‭۱۳۷۸/۴۲‬ ؛ ( ‮‭۶۸‬،‮‭۶۷‬ )‮‭۱۳۷۹/۴۳‬ ؛ ( ‮‭۷۴‬،‮‭۷۱‬ )‮‭۱۳۸۰/۴۴‬ ؛ ( ‮‭۷۵-۷۸‬ )‮‭۱۳۸۱/۴۵‬ ؛( ‮‭۸۳‬،‮‭۷۹-۸۱‬ )‮‭۱۳۸۲/۴۶‬ ؛ ( ‮‭۸۴-۸۶‬ )‮‭۱۳۸۳/۴۷‬ ؛ ( ‮‭۸۹‬ )‮‭۱۳۸۴/۴۸‬ ؛ ( ‮‭۹۴‬،‮‭۹۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۴۹‬ ؛ ( ‮‭۹۸‬، ‮‭۹۷‬،‮‭۹۶‬،‮‭۹۵‬ )‮‭۱۳۸۶/۵۰‬ ؛ ( ‮‭۱۰۰‬ ،‮‭۹۹‬ )‮‭۱۳۸۷/۵۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۵۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۸/۵۲‬ ؛ ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۸۹/۵۳‬ ؛ ( ‮‭۳-۴‬،‮‭۱‬ ) ‮‭۱۳۹۰/۵۴‬ ؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۱۳۹۱/۵۵‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۳۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۳۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟