منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36314
شماره مدرک : ‮‭۲۲۰‬ن‬
عنوان : مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۵۴‬: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۷۹/۱۸‬ +‮‭۴‬ضمیمه ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۲۰‬ + جلد ‮‭۲۰‬ ویژه مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی کشور ؛ ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۲۱‬+جلد ‮‭۲۱‬ ویژه نامه مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۲۲‬ + جلد ‮‭۲۳‬ ( ‮‭۴‬ ) ضمیمه ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۴/۲۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۲۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۲۵‬ ؛ ( ‮‭۴‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۲۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۲۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۹/۲۸‬؛ ( ویژه نامه زمستان ، ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۲۹‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۳۶موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۳۷موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟