منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36315
شماره مدرک : ‮‭۲۲۱‬ن‬
عنوان : افق دانش : مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۴‬: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد.
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۷۴/۱‬ ؛ ( ‮‭۴-۶‬ )‮‭۱۳۷۵/۲‬ ؛ ( ‮‭۸‬،‮‭۷‬ )‮‭۱۳۷۶/۳‬ ؛ ( ‮‭۹‬ )‮‭۱۳۷۷/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۸/۵‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۹/۶‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۰/۷‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۱/۸‬ ؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۳‬ ،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۶‬؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۹۱/۱۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۹۲/۱۹‬؛ کتابخانه مرکزی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۳۸موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۳۹موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟