منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36316
شماره مدرک : ‮‭۲۲۲‬ن‬
عنوان : مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
وضعيت نشر : ، بهار ‮‭۱۳۷۳‬: دانشگاه علوم پزشکی ایران.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۳/۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۴/۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۷۵/۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۷۶/۴‬ ؛ ( تک شماره پائیز و زمستان )‮‭۱۳۷۷/۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۶‬ ؛ ( ‮‭۱۹-۲۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۹/۷‬ ؛ ( ‮‭۲۳-۲۷‬ )‮‭۱۳۸۰/۸‬ ؛ ( ‮‭۲۸-۳۲‬ )‮‭۱۳۸۱/۹‬ ؛ ( ‮‭۳۵-۳۸‬،‮‭۳۴‬،‮‭۳۳‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۳۹-۴۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۴۵-۴۹‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۵۳‬،‮‭۵۲‬،‮‭۵۱‬،‮‭۵۰‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۵۷‬،‮‭۵۶‬، ‮‭۵۵‬،‮‭۵۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۵۸-۶۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۶۹‬،‮‭۶۲-۶۷‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۷۰-۷۷‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۷‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۴۰موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۴۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟