منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36317
شماره مدرک : ‮‭۲۲۳‬ن‬
عنوان : مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ( دو ماهنامه )
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۷‬: دانشگاه علوم پزشکی بابل.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۷/۱‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۲‬،( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۷۹/۲‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۹/۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۰/۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۵‬ )‮‭۱۳۸۱/۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۲/۵‬+ویژه نامه شماره ‮‭۲‬( آموزش پزشکی ) ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۳/۶‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۷‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۴/۷‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۴/۸‬ ؛ ( ‮‭۷‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۵/۸‬ ؛ ( ‮‭۶‬ ،‮‭۵‬،‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۹‬ ؛ ( ‮‭۶‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬+ویژه نامه‮‭۱‬ )‮‭۱۲‬/؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۳‬؛ ( ‮‭۵‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱‬ ) ‮‭۱۳۹۰/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۵‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬، ‮‭۳‬ ) ‮‭۱۳۹۱/۱۴‬ ؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۴۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۴۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟