منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36318
شماره مدرک : ‮‭۲۲۴‬ن‬
عنوان : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۳‬: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۷۳/۱‬ ؛ ( ‮‭۶-۷‬ )‮‭۱۳۷۵/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۰-۱۱‬ )‮‭۱۳۷۶/۴‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۷/۵‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۸/۶‬؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۹/۷‬؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۰/۸‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬، ‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۷‬ ؛ ( کتابچه خلاصه مقالات ،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۸‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۴۴موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۴۵موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟