منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36320
شماره مدرک : ‮‭۲۲۶‬ن‬
عنوان : مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۲‬: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی کرمان.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۲/۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۷۳/۱‬ ؛ ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۲‬،( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۴/۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۳‬،( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۵/۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۴‬،( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۶/۵‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۵‬،( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۷/۶‬ ؛ ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۶‬،( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۸/۷‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۷۹/۷‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۷۹/۸‬ ؛( ‮‭۱‬ )‮‭۹‬،( ‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۰/۸‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۹‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۱/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۰‬؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۴۱/۶۸۳۱‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۵۱/۶۸۳۱ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ ،‮‭۲‬ )‮‭۵۱/۷۸۳۱ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۶۱/۷۸۳۱‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۷۱/۸۸۳۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۷۱/۹۸۳۱ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۸۱/۹۸۳۱ ؛ (۴-۳‬ )‮‭۸۱/۰۹۳۱‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۹۱/۰۹۳۱‬ ؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۴۸موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۴۹موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟