منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36326
شماره مدرک : ‮‭۲۳۲‬ن‬
عنوان : مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۶۴‬: دانشگاه علوم پزشکی اهواز.
نوبت انتشار : دو بار در سال
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۶۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۶۵‬ ؛ ( ‮‭۷‬ )‮‭۱۳۶۷‬ ؛ ( ‮‭۸-۱۰‬ )‮‭۱۳۶۸‬ ؛ ( ‮‭۱۱‬ )‮‭۱۳۶۹‬ ؛ ( ‮‭۱۵-۱۶‬ )‮‭۱۳۷۲‬ ؛ ( ‮‭۱۷‬ )‮‭۱۳۷۳‬ ؛ ( ‮‭۱۸-۱۹‬ )‮‭۱۳۷۴‬ ؛ ( ‮‭۲۱‬،‮‭۲۰‬ )‮‭۱۳۷۵‬ ؛ ( ‮‭۲۲-۲۳‬ )‮‭۱۳۷۶‬ ؛ ( ‮‭۲۹‬،‮‭۲۸‬ )‮‭۱۳۷۹‬ ؛ ( ‮‭۳۵‬ )‮‭۱۳۸۱‬ ؛ ( ‮‭۳۸‬ )‮‭۱۳۸۲‬ ؛ ( ‮‭۴۱-۴۳‬ )‮‭۱۳۸۳‬ ؛ ( ‮‭۴۵‬ )‮‭۱۳۸۴‬ ؛ ( ‮‭۵۱‬ )‮‭۱۳۸۵‬ ؛ ( ‮‭۵۷‬،‮‭۵۴‬،‮‭۵۳‬،‮‭۵۲‬ )‮‭۱۳۸۶‬ ؛ ( ‮‭۶۸‬ )‮‭۱۳۸۹‬ ؛ ( ‮‭۷۵‬،‮‭۷۴‬،‮‭۷۰‬ )‮‭۱۳۹۰‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۶۰موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۶۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟