منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36327
شماره مدرک : ‮‭۲۳۳‬ن‬
عنوان : مجله علمی پزشکی قانونی
وضعيت نشر : تهران، ، تیر، مرداد ‮‭۱۳۷۳‬: : سازمان پزشکی قانونی کشور.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی / انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
تعداد در دوره : ۴
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۷۳/۱‬ ؛ ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۷۴/۱‬ ؛ ( ‮‭۱۱-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۶/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۳-۱۵‬ )‮‭۱۳۷۷/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۶-۱۸‬ )‮‭۱۳۷۸/۵‬ ؛ ( ‮‭۱۹-۲۱‬ )‮‭۱۳۷۹/۶‬ ؛ ( ‮‭۲۲-۲۵‬ )‮‭۱۳۸۰/۷‬ ؛ ( ‮‭۲۶-۲۸‬ )‮‭۱۳۸۱/۸‬/( ‮‭۲۹-۳۲‬ )‮‭۱۳۸۲/۹‬ ؛ ( ‮‭۳۳-۳۶‬ )‮‭۱۳۸۳/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۳۷-۴۰‬ )‮‭۱۳۸۴/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۴۲‬،‮‭۴۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۴۸‬،‮‭۴۷‬، ‮‭۴۵‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۴‬؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۵‬؛( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۹۱/۱۸‬ ؛( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۹۲/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۹۳/۲۰‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۴/۲۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۹۴/۲۱‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۵/۲۲‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۶۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۶۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟