منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36332
شماره مدرک : ‮‭۲۳۸‬ن‬
عنوان : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ( فصلنامه )
وضعيت نشر : گرگان : : معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، دفتر مجله ، ، ‮‭۱۳۷۸‬.
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬ )‮‭۱۳۷۹/۲‬؛ ( ‮‭۱۲‬،‮‭۱۱‬ )‮‭۱۳۸۲/۵‬ ؛ ( ‮‭۱۴‬،‮‭۱۳‬ )‮‭۱۳۸۳/۶‬ ؛ ( ‮‭۱۶‬،‮‭۱۵‬ )‮‭۱۳۸۴/۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۵/۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۳‬ ،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬ )‮‭۱۳۹۱/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۲/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۹۳/۱۶‬؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۹۴/۱۷‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۹۵/۱۸‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۶/۱۹‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۷۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۷۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟