منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36335
شماره مدرک : ‮‭۲۴۱‬ن‬
عنوان : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۶‬: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۴‬،‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۷۶/۱‬ ؛ ( ‮‭۸‬،‮‭۵‬ )‮‭۱۳۷۷/۲‬ ؛ ( ‮‭۹-۱۲‬ )‮‭۱۳۷۸/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۳-۱۴-۱۶‬ )‮‭۱۳۷۹/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۸-۲۰‬ )‮‭۱۳۸۰/۵‬ ؛ ( ‮‭۲۱-۲۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۶‬ ؛ ( ویژه نامه سلامت زنان ‮‭۲۸‬،‮‭۲۶‬،‮‭۲۵‬ )‮‭۳۸۲/۷‬ ؛ ( ‮‭۳۳‬،‮‭۳۲‬،‮‭۳۰‬ )‮‭۱۳۸۳/۸‬؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬،‮‭۳۴-۳۵‬ )‮‭۱۳۸۴/۹‬ ؛ ( ‮‭۳‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۴‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۳‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۴‬؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۵‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۷۸موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۷۹موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟