منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36344
شماره مدرک : ‮‭۲۵۰‬ن‬
عنوان : مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۷۸‬: مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی همراه با چکیده انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۷۸/۱‬ ؛ ( ‮‭۵-۸‬ )‮‭۱۳۷۹/۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۰/۳‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۱/۴‬؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۳۸۲/۵‬ ‮‭۱‬+ ضمیمه شماره ‮‭۴‬ ( ویژه مطالعه قند ، لیپید تهران ) ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۳/۶‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۴/۷‬ + ضمیمه شماره ‮‭۴‬( ویژه مطالعه قند و لیپید تهران ) ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۸‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۹‬ ؛ ( ‮‭۱-۵‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۲-۶‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۹/۱۲‬ ؛ ( ضمیمه ‮‭۶‬،‮‭۵‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۱۳‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬ ) ‮‭۱۳۹۱/۱۴‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۹۶موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۴۹۷موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟