منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36361
شماره مدرک : ‮‭۲۶۷‬ن‬
عنوان : پزشکی - نشریه سازمان تامین اجتماعی
وضعيت نشر : ، ‮‭۱۳۸۰‬: موسسه فرهنگی و ارتباطی آتیه.
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۸۰/۱‬ ؛ ( ‮‭۴-۹‬ )‮‭۱۳۸۱/۱‬ ؛ ( ‮‭۱۰-۱۵‬ )‮‭۱۳۸۲/۲‬ ؛ ( ‮‭۱۸‬ )‮‭۱۳۸۳/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۹-۲۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۴‬ ؛ ( ‮‭۲۳‬،‮‭۲۲‬ )‮‭۱۳۸۴/۴‬ ( ‮‭۲۷‬،‮‭۲۶‬،‮‭۲۵‬ )‮‭۱۳۸۴/۵‬ ؛ ( ‮‭۳۰‬،‮‭۲۹‬،‮‭۲۸‬ )‮‭۱۳۸۵/۵‬ ؛ ( ‮‭۳۳‬،‮‭۳۲‬ ،‮‭۳۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۶‬ ؛ ( ‮‭۳۶‬، ‮‭۳۵‬،‮‭۳۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۶‬ ؛ ( ‮‭۳۹‬، ‮‭۳۸‬،‮‭۳۷‬ )‮‭۱۳۸۶/۷‬ ؛ ( ‮‭۴۷‬_‮‭۴۰‬ )‮‭۱۳۸۷/۷‬ ؛ ( ‮‭۵۱‬،‮‭۵۰‬و ‮‭۴۹‬ )‮‭۱۳۸۸/۹‬ ؛ ( ‮‭۵۲-۵۳‬ )‮‭۱۳۸۹/۹‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۵۳۰موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۵۳۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟