منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36366
شماره مدرک : ‮‭۲۷۲‬ن‬
عنوان : نشریه جراحی ایران - فصلنامه جامعه جراحان ایران
وضعيت نشر : ، اسفند ‮‭۱۳۷۰‬: جامعه جراحان ایران.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی همراه با چکیده انگلیسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۵-۶‬ )‮‭۱۳۷۳/۲‬ ؛ ( ‮‭۷-۱۰‬ )‮‭۱۳۷۴/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۱-۱۳‬ )‮‭۱۳۷۵/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۵-۱۶‬ )‮‭۱۳۷۶/۵‬ ؛ ( ‮‭۱۷-۱۸‬ )‮‭۱۳۷۷/۶‬ ؛ ( ‮‭۱۹-۲۰‬ )‮‭۱۳۷۸/۷‬ ؛ ( ‮‭۲۸-۳۰‬ )‮‭۱۳۸۲/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۵/۱۴‬ ؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۶/۱۵‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۱۶‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۸/۱۷‬ ؛( ‮‭۱-۳‬ ) ‮‭۱۳۹۰/۱۹‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۹۱/۲۰‬ ؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۱۳۹۲/۲۱‬ ؛ ( ‮‭۱-۲‬ )‮‭۱۳۹۳/۲۲‬ ؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۱۳۹۴/۲۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬ )‮‭۱۳۹۴/۲۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۹۵/۲۴‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۵۴۰موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۵۴۱موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟