منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36368
شماره مدرک : ‮‭۲۷۴‬ن‬
عنوان : نشریه سراسری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
وضعيت نشر : سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۲-۵‬ )‮‭۱۳۷۱‬ ؛ ( ‮‭۹‬،‮‭۶‬ )‮‭۱۳۷۲‬ ؛ ( ‮‭۱۵‬،‮‭۱۳‬ )‮‭۱۳۷۳‬ ؛ ( ‮‭۱۷-۱۹‬ )‮‭۱۳۷۴‬ ؛ ( ‮‭۲۳‬،‮‭۲۲‬ )‮‭۱۳۷۵‬ ؛ ( ‮‭۲۴-۲۸‬ )‮‭۱۳۷۶‬ ؛ ( ‮‭۲۹-۳۱‬ )‮‭۱۳۷۷‬ ؛ ( ‮‭۳۵‬ )‮‭۱۳۷۸‬ ؛ ( ‮‭۴۶-۴۷‬،‮‭۴۲‬ )‮‭۱۳۷۹‬ ؛ ( ‮‭۶۰-۶۱‬ )‮‭۱۳۸۲‬ ؛ ( ‮‭۶۲‬ )‮‭۱۳۸۳‬ ؛ ( ‮‭۹۰‬،‮‭۸۵‬،‮‭۸۲‬،‮‭۸۱‬،‮‭۷۶‬،‮‭۷۵‬ )‮‭۱۳۸۵‬ ؛ ( ‮‭۹۲-۹۸‬ )‮‭۱۳۸۶‬ ؛ ( ‮‭۱۱۰‬_‮‭۹۹‬ )‮‭۱۳۸۷‬ ؛ ( ‮‭۱۱۶‬_‮‭۱۱۱‬ )‮‭۱۳۸۷‬ ؛ ( ‮‭۱۲۴‬و‮‭۱۲۳‬،‮‭۱۲۰‬_‮‭۱۱۷‬ )‮‭۱۳۸۸‬ ؛ ( ویژه نامه بهمن ماه ،‮‭۱۳۵‬،‮‭۱۳۴‬،‮‭۱۳۳‬،‮‭۱۳۲‬،‮‭۱۳۱‬،‮‭۱۳۰‬،‮‭۱۲۹‬،‮‭۱۲۸‬،‮‭۱۲۶‬، ‮‭۱۲۵‬ ) ‮‭۱۳۸۹‬ ؛ ( ‮‭۱۴۱‬،ویژه نامه مهر ماه ،ویژه نامه مرداد ماه ،‮‭۱۳۹‬،‮‭۱۳۶-۱۳۷‬ )‮‭۱۳۹۰‬ ؛ ( ‮‭۱۵۶‬،‮‭۱۵۵‬،‮‭۱۴۹‬ )/‮‭۱۳۹۱‬
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۵۴۴موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۵۴۵موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟