منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36379
شماره مدرک : ‮‭۲۸۵‬ن‬
عنوان : نوین پزشکی
وضعيت نشر : ، اردیبهشت ‮‭۱۳۷۸‬: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ.
نوبت انتشار : هفته نامه
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( نمایه موضوعی اردیبهشت تا شهریور،‮‭۱-۴۸‬ )‮‭۱۳۷۸‬ ؛ ( نمایه موضوعی مهر تا شهریور، شهریور تا تیر،دی تا اسفند ‮‭۷۸‬، فروردین تا خرداد ‮‭۷۹‬، ‮‭۴۹-۸۴-۸۵-۸۸-۸۹-۹۱-۹۲-۹۵‬ )‮‭۱۳۷۹‬ ،( ‮‭۲‬ )+نمایه موضوعی اسفند ‮‭۷۹‬ ؛ +( نمایه موضوعی سال سوم[‮‭۱۹‬فروردین تا ‮‭۲۶‬اسفند‮‭۱۳۸۰‬]+‮‭۱۰۴-۱۴۹‬،‮‭۱۰۰-۱۰۲‬ )‮‭۱۳۸۰/۳‬ ؛( ‮‭۹۶-۹۹‬ ) ‮‭۱۳۷۹/۲‬ ؛ ( ‮‭۱۵۰-۱۷۸‬ )‮‭۱۳۸۱/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۸۰-۲۰۲‬ )‮‭۱۳۸۱/۴‬؛ ( ‮‭۲۴۸-۲۵۰‬،‮‭۲۴۷‬،‮‭۲۰۳-۲۰۷‬ )‮‭۱۳۸۲/۵‬؛ ( ‮‭۳۳۸‬،‮‭۳۳۶‬،‮‭۳۳۴‬،‮‭۳۲۸-۳۳۳‬،‮‭۳۲۲-۳۲۵‬،‮‭۳۱۹‬،‮‭۳۱۸‬،‮‭۳۱۱‬ )‮‭۱۳۸۴/۷‬ ؛ ( ‮‭۳۸۹‬،‮‭۳۸۷‬،‮‭۳۸۵‬،‮‭۳۸۴‬ ،‮‭۳۸۲‬،‮‭۳۸۱‬،‮‭۳۸۰‬،‮‭۳۷۸‬ ،‮‭۳۷۷‬،‮‭۳۷۶‬ ،‮‭۳۷۵‬،‮‭۳۷۴‬،‮‭۳۷۲‬،‮‭۳۷۱‬،‮‭۳۷۰‬،‮‭۳۵۵-۳۶۳‬،‮‭۳۵۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۸‬ ؛ ( ‮‭۴۱۳‬، ‮‭۴۰۳‬ ،‮‭۴۰۰‬،‮‭۳۹۹‬،‮‭۳۹۸‬،‮‭۳۹۷‬،‮‭۳۹۶‬،‮‭۳۹۵‬،‮‭۳۹۴‬،‮‭۳۹۳‬،۲۹۳‬،‮‭۱۹۳‬،۰۹۳‬ )‮‭۱۳۸۶/۹‬ ؛ ( ‮‭۷۲۴‬، ‮‭۸/۷۱۴ )‮‭۰۱/۷۸۳۱‬ ؛ (۶۹۴‬،۳۹۴-۴۹۴‬،‮‭۵۸۴‬ )‮‭۲۱/۹۸۳۱ ؛ ( ۸/۷۹۴‬،‮‭۵۸۴‬ )‮‭۲۱/۹۸۳۱‬ ؛ ( ‮‭۸۰۵‬ )‮‭۳۱/۰۹۳۱‬ ؛ ( ‮‭۸۲۵‬ )‮‭۴۱/۱۹۳۱؛( ۱۷۶)‮‭۰۲/۷۹۳۱ (۱۳-۱۴)۱۳۷۵/۲
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۵۶۶موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۵۶۷موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟