منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36429
شماره مدرک : ‮‭۳۳۵‬ن‬
عنوان : مجله علوم تشریح ایران
وضعيت نشر : تهران ، ، ‮‭۱۳۸۲‬: : انجمن علوم تشریح ایران.
نوبت انتشار : دو ماهنامه
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۲-۵‬ )‮‭۱۳۸۲/۱‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۳/۲‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۴‬؛ ( ‮‭۱۸‬ )‮‭۱۳۸۶/۵‬ ؛ ( ‮‭۲۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۶‬؛ ( ‮‭۲۶‬و‮‭۲۵‬ )‮‭۱۳۸۸/۶‬ ؛ ( ‮‭۲۹‬و‮‭۲۸‬،‮‭۲۷‬ )‮‭۱۳۸۸/۷‬ ؛( ‮‭۳۱‬،‮‭۳۰‬ )‮‭۱۳۸۹/۸‬ ؛( ‮‭۳۴-۳۷‬ )‮‭۱۳۹۰/۹‬ ؛ ‮‭۱۶/۱۳۹۱‬ ( ‮‭۳‬ پیاپی ‮‭۶۳‬ )؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۶۶۵موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۶۶۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟