منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36445
شماره مدرک : ‮‭۳۵۱‬ن‬
عنوان : مجله چشم پزشکی نگاه
وضعيت نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۲/۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۳/۲‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۴/۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۵/۴‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۶/۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۴‬ )‮‭۱۳۸۷/۶‬ ؛ ( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۸۸/۷‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۹/۸‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۹‬ ؛ ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۹۳/۱۲‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۶۹۷موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۶۹۸موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟