منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36447
شماره مدرک : ‮‭۳۵۳‬ن‬
عنوان : رشد فناوری
وضعيت نشر : ‮‭۱۳۸۲‬.
عنوان قبلي (پيايند) : رویش- فصلنامه تخصصی مراکز رشد فناوری
نوبت انتشار : فصلنامه
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۴‬،‮‭۲‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۲/۱‬ ؛ ( ‮‭۷‬،‮‭۵‬ )‮‭۱۳۸۳/۲‬ ؛( ‮‭۲-۴‬ )‮‭۱۳۸۴/۱‬ ؛ ( ‮‭۶‬،‮‭۵‬ )‮‭۱۳۸۴/۲‬ ؛ ( ‮‭۸‬،‮‭۷‬ )‮‭۱۳۸۵/۲‬ ؛ ( ‮‭۹‬ )‮‭۱۳۸۵/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۰-۱۲‬ )‮‭۱۳۸۶/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۳‬ )‮‭۱۳۸۶/۴‬؛ ( ‮‭۱۴-۱۶‬ )‮‭۱۳۸۷/۴‬ ؛ ( ‮‭۱۷‬ )‮‭۱۳۸۷/۵‬؛ ( ‮‭۱۸-۲۰‬ )‮‭۱۳۸۸/۵‬ ؛ ( ‮‭۲۱‬ )‮‭۱۳۸۸/۶‬؛ ؛ ( ‮‭۲۲-۲۵‬ )‮‭۱۳۸۹/۶‬؛ ( ‮‭۲۶-۲۸‬ ) ‮‭۱۳۹۰/۷‬ ؛( ‮‭۳۰-۳۲‬ )‮‭۱۳۹۱/۸‬ ؛ ( ‮‭۳۳-۳۶‬ )‮‭۱۳۹۲/۹‬ ؛ ( ‮‭۴۰‬،‮‭۳۸-۳۹‬ )‮‭۱۳۹۳/۱۰‬ ؛ ( ‮‭۴۴‬ )‮‭۱۳۹۴/۱۱‬ ؛ ( ‮‭۴۶‬،‮‭۴۵‬ )‮‭۱۳۹۴/۱۲‬ ؛ ( ‮‭۴۷‬ )‮‭۱۳۹۵/۱۲‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۷۰۱موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۷۰۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟