منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36472
شماره مدرک : ‮‭۳۷۸‬ن‬
عنوان : دو ماهنامه دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
يادداشت : فارسی
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۳‬ )‮‭۱۳۸۳/۲۱‬ ؛ ( ‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۴/۳‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۵‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۶‬ ؛ ( ‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۸/۷‬؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۹/۸‬ ؛ ( ‮‭۴-۶‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۹۰/۹‬؛ کتابخانه مرکزی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۷۵۱موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۷۵۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟




 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟