منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36479
شماره مدرک : ‮‭۳۸۵‬ن‬
عنوان : هفته نامه سپید
عنوان جدید (پیایند) : روزنامه سپید
نوبت انتشار : هفته نامه
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۴۷‬،‮‭۴۶‬،‮‭۴۵‬،‮‭۴۴‬،‮‭۴۲‬ ،‮‭۴۱‬،‮‭۳۹/۴۰‬،‮‭۳۸‬،‮‭۳۶‬،‮‭۳۵‬،‮‭۳‬ ،‮‭۳۲‬،‮‭۳۱‬،‮‭۳۰‬،‮‭۲۹‬،‮‭۲۸‬،‮‭۲۶‬،‮‭۲۵‬،‮‭۲۴‬،‮‭۱۷‬،‮‭۱۶‬،‮‭۱۵‬،‮‭۱۴‬،‮‭۱۳‬،‮‭۱۲‬،‮‭۱۱‬،‮‭۱۰‬،‮‭۸‬،‮‭۷‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۵/۱‬ ؛ ( ‮‭۹۴‬،‮‭۹۳‬،‮‭۹۲‬،‮‭۹۱‬،‮‭۸۵‬،‮‭۸۴‬،‮‭۸۲‬، ‮‭۸۱‬،‮‭۸۰‬، ‮‭۷۹‬، ‮‭۷۸‬ ،‮‭۷۷‬،‮‭۷۶‬،‮‭۷۵‬،‮‭۷۴‬،‮‭۷۳‬،‮‭۷۲‬،‮‭۷۱‬،‮‭۷۰‬ ،‮‭۵۱-۶۶‬ )‮‭۱۳۸۶/۲‬ ؛ ( ‮‭۹۵-۹۷‬ )‮‭۱۳۸۶/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۵۲‬_‮‭۹۹‬ )‮‭۱۳۸۷/۳‬ ؛ ( ‮‭۱۷۲-۱۹۴‬،‮‭۱۵۳-۱۷۰‬ )‮‭۱۳۸۸/۴‬ ؛ (۱۷۲‬ ‮‭۲۶۹‬،‮‭۶۶۲‬،‮‭۵۶۲‬،۰۶۲‬،‮‭۹۵۲‬،‮‭۸۵۲‬،‮‭۵۵۲،۴۵۲‬،‮‭۲۵۲‬،‮‭۰۵۲‬،‮‭۹۴۲‬،‮‭۸۴۲‬،۷۴۲‬،‮‭۶۴۲‬،‮‭۵۴۲‬،‮‭۴۴۲،‮‭۳۴۲‬،۱۴۲‬،‮‭۹۳۲‬،‮‭۷۳۲-۸۲۲ ، ‮‭۶۲۲-۸۰۲، ۶۰۲‬،‮‭۵۰۲‬،‮‭۳۰۲‬،۲۰۱-۵۹۱‬ )‮‭۵/۹۸۳۱‬ ؛ ( ‮‭۵۰۳-۹۹۲‬،‮‭۵۹۲‬،‮‭۲۹۲-۸۷۲ )‮‭۵/۰۹۳۱‬ ؛ (۲۴۳‬،‮‭۳۲۳-۱۲۳‬،‮‭۹۱۳‬،‮‭۷۱۳-۵۱۳‬،‮‭۳۱۳-۹۰۳‬،۷۰۳ ،‮‭۶۰۳‬ )۵/۱۹۳۱‬ ؛ ( ‮‭۳۹۳-۲۸۳‬،‮‭۰۸۳‬،‮‭۸۷۳‬،۶۷۳‬،‮‭۱۷۳‬،‮‭۹۶۳،‮‭۵۵۳‬،‮‭۴۵۳‬،‮‭۳۵۳‬،‮‭۹۴۳‬،۷۴۳‬،۶۴۳‬،‮‭۵۴۳‬، )۷/۲۹۳۱‬ ؛ ( ‮‭۶۴۴ )‮‭۰۱‬ ( ‮‭۴۵۴‬،‮‭۹۲۴،‮‭۱۲۴-۹۱۴‬،‮‭۲۱۴-۸۰۴‬ )‮‭۹‬ ( ‮‭۷۰۴‬،۳۰۴-۶۹۳‬ )‮‭۸‬ ( ۵۹۳‬،‮‭۴۹۳‬ )‮‭۷/۳۹۳۱‬؛ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۷۶۲موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۷۶۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟