منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36484
شماره مدرک : ‮‭۳۹۰‬ن‬
عنوان : برنامه
وضعيت نشر : ‮‭۱۳۸۱‬.
نوبت انتشار : هفتگی
يادداشت : چاپی
وضعيت انتشار : p
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۱۹۹‬،‮‭۱۷۷‬ )‮‭۱۳۸۵/۵‬ ؛ ( ،‮‭۲۲۶‬،‮‭۲۲۴‬ ،‮‭۲۲۲‬ ،‮‭۲۱۸‬،‮‭۲۱۶‬ )‮‭۱۳۸۶/۵‬ ؛ ( ‮‭۲۵۷‬،‮‭۲۵۶‬،‮‭۲۵۱‬،‮‭۲۵۰‬، ‮‭۲۴۳‬،‮‭۲۴۲‬، ‮‭۲۳۸‬، ‮‭۲۳۶‬، ‮‭۲۳۵‬، ‮‭۲۳۳‬، ‮‭۲۳۲‬،‮‭۲۳۱‬،‮‭۲۳۰‬ ،‮‭۲۲۹‬،‮‭۲۲۸‬،‮‭۲۲۷‬،‮‭۲۲۵‬ )‮‭۱۳۸۶/۶‬ ؛ ( ‮‭۲۶۹‬ ،‮‭۲۶۷‬،‮‭۲۶۶‬،‮‭۲۶۵‬،‮‭۲۶۱‬،‮‭۲۶۰‬،‮‭۲۵۹‬ )‮‭۱۳۸۷/۶‬ ؛ ( ‮‭۳۱۵‬،‮‭۳۱۴‬،‮‭۳۱۳‬،‮‭۳۱۲‬ ،‮‭۳۰۵‬، ‮‭۲۹۹‬ ، ‮‭۲۹۵‬،‮‭۲۹۰‬،‮‭۲۸۵‬،‮‭۲۸۴‬،‮‭۲۸۳‬،‮‭۲۸۲‬،‮‭۲۷۶‬،‮‭۲۷۵‬،‮‭۲۷۴‬ ، ‮‭۲۷۳‬،‮‭۲۷۰‬ )‮‭۱۳۸۷/۷‬ ؛ ( ‮‭۳۱۹‬،‮‭۳۱۸‬ )‮‭۱۳۸۸/۷‬ ؛ ( ‮‭۳۵۶‬ ، ‮‭۳۵۵‬، ‮‭۳۵۴‬،‮‭۳۵۳‬،‮‭۳۵۲‬ ،۰۵۳‬،‮‭۹۴۳‬،۷۴۳، ‮‭۵۴۳‬،‮‭۳۴۳‬ ،۲۴۳‬،۹۳۳‬،۷۳۳‬،‮‭۶۳۳‬،‮‭۳۳۳‬،‮‭۲۳۳‬ ،۱۳۳‬،‮‭۸۲۳‬،‮‭۶۲۳‬،۵۲۳‬،‮‭۳۲۳‬،‮‭۲۲۳‬ )‮‭۸/۸۸۳۱‬ ؛(۴۷۳-۹۶۳‬،۷۶۳-۳۶۳ )‮‭۸/۹۸۳۱؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۷۷۱موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۷۷۲موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟