رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران "


نوع ماده : پیایند فارسی
نوع مدرک : [پیایند]
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 36492
شماره مدرک : ‮‭۳۹۸‬ن‬
عنوان : مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
وضعيت نشر : تهران : انستیتو تحقیقات تغذیهای و صنایع غذایی کشور.
يادداشت : چاپی - الکترونیکی
وضعيت انتشار : pe
دسترسي و محل الکترونيکي : nsftjournal@gmail.com
موجودی متنی - اصل مدرك : ( ‮‭۴‬،‮‭۳‬،‮‭۲‬ )‮‭۱۳۸۵/۱‬ ؛ ( ‮‭۴‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۶/۲‬ ؛ ( ‮‭۴‬_‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۷/۳‬ ؛ ( ‮‭۳‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۸/۴‬ ؛ ( ‮‭۴‬،‮‭۱‬ )‮‭۱۳۸۹/۵‬ ؛ ( ‮‭۱-۳‬ )‮‭۱۳۹۰/۶‬ ؛ ( ‮‭۲-۳‬ )‮‭۱۳۹۱/۷‬؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۷۸۷موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران۹۰۰۰۷۸۸موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟