منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36661
Doc.NO : P30
Title : Acta Cytologica
Publication statement : Science Printers and Publishers, , 1957.
Frequency : Bi_monthly
Dates of Frequency : 1957
Notes : Print
Subject : Cell Biology
publication status : p
Electroncal Location and Access : editor@acta-cytol.com.www.acta.cytol.com.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2003 V:47; Haz.Rasool
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:46 / 2003 V:47; Firoozgar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2002 V:46; Shafa Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:14 / 1971 V:15 / 1972 V:16 / 1973 V:17 / 1974 V:18 / 1975 V:19 / 1976 V:20 / 1977 V:21 / 1978 V:22;1-3,5,6 / 1979 V:23 / 1980 V:24 / 1981 V:25 / 1982 V:26 / 1983 V:27 / 1984 V:28 / 1985 V:29 / 1986 V:30;1 / 1987 V:31 / 1988 V:32 / 1989 V:33 / 1990 V:34 / 1991 V:35 / 1992 V:36 / 1994 V:38 / 1995 V:39 / 1996 V:40 / 1997 V:41 / 1999 V:43 / 2000 V:44 / 2001 V:45 / 2002 V:46 / 2004 V:48 / 2005 V:49; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000032موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000033موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000034موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000035موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟