رکورد قبلیرکورد بعدی

" Acta Haematologica "


Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36672
Doc.NO : P41
Title : Acta Haematologica
Publication statement : S.Karger AG, 1948.
Frequency : 8/yr
Dates of Frequency : 1948
Notes : Print
Notes : 1970-1980: m
Subject : Hematology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1990 V:83-84 / 1992 V:87-88 / 1994/1995 V:91 V:92;1-3 V:93-94 / 1996 V:95-96 / 1997 V:97 V:98;1,S1; Central library
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:43;1,3 / 1971 V:45;5 / 1972 V:47-48 / 1973 V:49-50 / 1974 V:51;1 V:52;1-3 / 1976 V:55-56 / 1977 V:57-58 / 1978 V:59-60 / 1980 V:63-64 / 1981 V:65-66 / 1982 V:67-68 / 1983 V:69-70 / 1984 V:71-72 / 1985 V:73-74 / 1987 V:77-78 / 1988 V:79-80 / 1989 V:81-82 / 1990 V:83-84 / 1992 V:87-88 / 1994/1995 V:91 V:92;1-3 V:93-94 / 1996 V:95-96 / 1997 V:97-98; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000046موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000047موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟