منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36695
Doc.NO : P64
Title : Acta Neuropathologica
Publication statement : Springer Verlag, , 1961.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1961
Notes : Print
Subject : Neurology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:15-16 / 1971 V:17-19 / 1972 V:20-22 / 1973 V:23-26 / 1974 V:27-30 / 1975 V:31-33 / 1976 V:34-36 / 1977 V:37-40 / 1978 V:41-43 V:44;1,3 / 1979 V;45-48 / 1980 V:49-52 / 1981 V:53-55 / 1982 V:56-58 / 1983 V:59-62 / 1984 V:62-65 / 1985 V:65-68 / 1986 V:72;1,2 / 1987 V:72;3,4 V:73-75 V:75;1,2 / 1988 V:75;3-6 V:76 V:77;1,2 / 1989 V:77;3-6 V:78 V:79;2,3 / 1990 V:79;4-6 V:80 V:81;1,2 / 1991 V:81;3-6 V:82 V:83:1 / 1992 V:83;2-6 V:84 V:85;1 / 1993 V:85;2-6 V:86 / 1994 V:87-88 / 1995 V:89-90 / 1996 V:91-92 / 1997 V:93-94 / 1998 V:95-96; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000070موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟