منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36739
Doc.NO : P108
Title : Acta Radiologica
Previous Title (Serials) : Acta Radiologica Diagnosis, ISSN: 0000-0000
Publication statement : Munksgaard, , 1921.
Frequency : Bi_monthly
Dates of Frequency : 1921
Notes : Print
Subject : Radiology
publication status : p
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:10;2-4 / 1971 V:11 / 1972 V:12;3-7 / 1973 V:13;1-5 / 1974 V:14;1,6 / 1975 V:15 / 1976 V:17;2-6 / 1977 V:18 / 1978 V:19 / 1979 V:20;2 / 1981 V;22 / 1983 V:24 / 1984 V:25 / 1985 V:26 / 1987 V:28 / 1988 V:29 / 1989 V:30 / 1990 V:31 / 1991 V:32 / 1992 V:33 / 1993 V:34;1,2 / 1994 V:35 / 1995 V:36 / 1996 V:37 / 1997 V:38 / 1998 V:39 / 1999 V:40 / 2000 V:41; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000117موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟