منو
رکورد قبلیرکورد بعدی
Material Type : Latin periodicals
Document Type : [Serial]
Language of Document : English
Record Number : 36823
Doc.NO : P192
Title : AJR.American Journal of Roentgenology
Previous Title (Serials) : American Journal of Roentgentology Radium Therapy Nuclear Medicine, ISSN: 0000-0000
Publication statement : American Roentgen Ray Society, , 1906.
Frequency : Monthly
Dates of Frequency : 1906
Notes : Print
Subject : Radiology
publication status : p
Electroncal Location and Access : subscribe@arrs.org.www.arrs.org.
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 176-177 / 2002 V:179;2,4,Abst / 2003 V:180 V:181;1,3-6 / 2005 V:184;1-6,Sup3,5,6 V:185 / 2007 V:188;1-6,sup3 V:189;4,5; Firoozgar Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:176-177 / 2003 V:180;1-3,5,6 V:181; 7Tir Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V:176-177 / 2002 V:179;1-4; Shafa Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 2001 V: 176-177 / 2002 V:178-179 / 2003 V:180-181 / 2004 V:182 V:183;1-6+104th Annual,Ssep / 2005 V:184;1-6,Sup3-6 V:185 / 2008 V:190;2-6+Sup3,6 V:191;1-6,Sup3,6 / 2009 V:192;1-6 V:193;1-6,SUP( 3,6 ) / 2010 V:194;1-6,sup1-2 V:195;1-6,sup1,2; Haz.Rasool Hospital
Textual Holdings - Basic Bibliographic Unit : 1970 V:108-110 / 1971 V:111-113 / 1972 V:114-116 / 1973 V:117;1-3 V:118-119 / 1974 V:120-122 / 1975 V:123-125 / 1976 V:126-127 / 1977 V:128-129 / 1978 V:130 V:131;1-5 / 1979 V:132-133 / 1980 V:134-135 / 1981 V:136-137 / 1982 V:138-139 / 1983 V:140 V:141;1-3 / 1984 V:142- 143 / 1985 V:144-145 / 1987 V:148-149 / 1988 V:150-151 / 1989 V: 152-153 / 1991 V:156-157 / 1992 V:158-159 / 1994 V:162-163 / 1996 V:166-167 / 1997 V:168-169 / 1998 V:170-171 / 1999 V:172 -173 / 2000 V:174-175 / 2001 V:176-177 / 2002 V:178-179 / 2004 V:182-183 / 2006 V:186;1-3 / 2007 V:188;1-6,sup3,sup6 V:189;1-5,sup,6+sup / 2010 V:194;1,3-6,sup1,2 V:195;1-6,sup1,6; Central Library
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000206موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000207موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000208موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000209موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه ایران9000210موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع

1 - کیفیت نمایش فایلهای دیجیتال چگونه است؟
 

2 - کیفیت دانلود فایلهای دیجیتال چگونه است؟